Mời tham gia thao diễn chế tác sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND thành phố Hà Nội tổ chức Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề Việt Nam năm 2023 từ ngày 9 đến ngày 12/11/2023 tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội. Hội chợ Làng Nghề Việt nam lần thứ 19 năm 2023 là hoạt động chính trong chuỗi các hoạt động của Festival. Hội chợ là sự kiện thường niên nhằm quảng bá thành tựu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; đẩy mạnh kết nối chuỗi giá trị, tôn vinh các làng nghề, phố nghề truyền thống trên khắp cả nước, khuyến khích khả năng sáng tạo của nghệ nhân, thợ thủ công nhằm nâng cao chất lượng, phát triển tinh hoa nghề thủ công nghề truyền thống Việt Nam.

Trong khuôn khổ Festival bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam năm 2023 diễn ra nhiều hoạt động hết sức ý nghĩa: Hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề tiêu biểu của các địa phương trong cả nước; triển lãm sản phẩm OCOP; Trưng bày, giới thiệu các sản phẩm tham gia Hội thi sản phẩm TCMN năm 2023; Tôn vinh các làng nghề truyền thống được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Đặc biệt, nhằm giới thiệu tới công chúng và khách tham quan Hội chợ sự sáng tạo của các nghệ nhân, thợ thủ công trong việc chế tác các sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc sắc, tinh xảo, nổi tiến của các làng nghề Việt Nam, Ban tổ chức bố trí Khu thao diễn chế tác sản phẩm thủ công mỹ nghệ tại Hội chợ.

Ban tổ chức trân trọng kính mời Quý vị nghệ nhân tham gia thao diễn nghề chế tác sản phẩm thủ công mỹ nghệ tại Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 19 năm 2023.

Sự tham gia của Quý vị là sự cổ vũ, hỗ trợ tích cực trong việc quảng bá làng nghề và sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Việt Nam.

Trân trọng ./.

Giám đốc Trung tâm XTTM Nông nghiệp – Nguyễn Minh Tiến


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *