Liên hệ

BỘ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP

Địa chỉ:Số 489 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tel:(84 4) 3755 5458 – Fax: (84 4) 3754 0131

Email: info-media@agritrade.com.vn

Website: http://agritrade.com.vn

Tên của bạn:
Email của bạn:
Tiêu đề
Nội dung
Bảo Mật captcha
 

Xem vị trí khu Hội chợ triển lãm, Giao dịch kinh tế và Thương mại

Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp trên bản đồ Google Map  tại đây