TRUNG TÂM XÚC TIẾN TM NÔNG NGHIỆP

Điện thoại: 024 37555458
Email: info.xttm@mard.gov.vn
Địa chỉ: Số 489, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Web: https://agritrade.com.vn