Giấy mời tham quan Hội chợ CraftViet 2022

Hội chợ Làng nghề và sản phẩm OCOP Việt Nam lần thứ 18 – năm 2022 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 2-6/11/2022. Thời gian mở cửa hàng ngày từ 8h30 -21h00, tại 489 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

Trung tâm XTTM Nông nghiệp trân trọng kính mời các tổ chức/ cá nhân tới tham quan, giao dịch và tham gia các sự kiện tại Hội chợ.

Trân trọng.