Giấy mời tham quan Hội chợ CraftViet 2023

Hội chợ Làng nghề và sản phẩm OCOP Việt Nam lần thứ 19 – năm 2023 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 09 đến ngày 12 tháng 11 năm 2023.

Địa điểm: Khu di tích Hoàng thành Thăng Long

Quy mô: 100 gian hàng.

Cơ quan chỉ đạo: Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đơn vị thực hiện: Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp

Trung tâm XTTM Nông nghiệp trân trọng kính mời các tổ chức/ cá nhân tới tham quan, giao dịch và tham gia các sự kiện tại Hội chợ.

Trân trọng.