Gấp rút công tác chuẩn bị Hội chợ

Gấp rút công tác chuẩn bị để hướng tới một kỳ Hội chợ làng nghề và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 đa sắc màu. Hội chợ diễn ra từ ngày 02 – 06/11/2022 tại 489 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.