Sự kiện trong Hội chợ Làng nghề và Sản Phẩm OCOP lần thứ 18 – năm 2022

– Hội thảo/ Diễn đàn: Tư vấn thiết kế, mẫu mã bao bì sản phẩm phù hợp nhu cầu của thị trường, tư vấn khởi nghiệp tại các làng nghề truyền thống..

– Hội nghị kết nối tiêu thụ trực tuyến

– Phối hợp tổ chức Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2022

* CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC.

– Tổ chức Lễ khai mạc Hội chợ và Lễ tổng kết.- Tổ chức chương trình văn hóa, văn nghệ, múa lân phục vụ Lễ khai mạc.

– Tổ chức đưa đón các đoàn nông dân đến thăm quan và học tập tại Hội chợ.

– Hoạt động giao lưu, trao đổi hàng hóa và ký kết các hơp đồng kinh tế.