MỜI THĂM QUAN HỘI CHỢ LÀNG NGHỀ VIỆT NAM – CRAFTVIET 2018

Hội chợ Làng nghề Việt Nam – Craftviet 2018 được Bộ Nông nghiệp tổ chức từ ngày 17 – 21 tháng 11 năm 2018 tại Khu Hội chợ triển lãm, Giao dịch kinh tế và Thương mại – Số 489 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
 

moi tham quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *