Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2022

Nhằm góp phần vào việc bảo tồn và phát triển nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, khơi dậy, khuyến khích các ý tưởng sáng tạo những sản phẩm thủ công mỹ nghệ có tính mới, kỹ thuật, mỹ thuật, ứng dụng cao và đáp ứng được các tiêu chí về phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập quốc tế.
Tạo môi trường để các tác giả giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, kết nối xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Cuộc thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2022, Cục Kinh tế hợp tác và PTNT là cơ quan thường trực cho Ban Tổ chức Hội thi thông báo thể lệ, cách thức tham gia và các đối tượng tham gia theo các đường link đính kèm.

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2022 xem chi tiết tại đây

Quyết định ban hành Quy chế hội thi năm 2022 xem chi tiết tại đây

Quy chế Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2022 xem chi tiết tại đây