Hội thảo về phát triển sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP và làng nghề Việt Nam

Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn chủ trì tổ chức Hội thảo phát triển ngành nghề nông thôn trong khuôn khổ CraftViet 2022:

Thời gian: 8h30-11h30 ngày 3/11/2022.

Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng 1, Tòa nhà Triển lãm Nông nghiệp; Số 489 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Quy mô: Khoảng 100 đại biểu.

Đơn vị tổ chức: Cục Kinh tế hợp tác và PTNT; Trung tâm XTTM Nông nghiệp.

Chủ trì Hội thảo: Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Thành phần tham dự:

Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công thương các tỉnh phía Bắc;

Hiệp hội doanh nghiệp; HTX, nghệ nhân, thợ giỏi;

Các cơ quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, VP Điều phối nông thôn mới TW;

Các cơ quan thông tấn báo chí TW và Hà Nội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *