Đơn vị tham gia

 

– Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục PTNT, Chi cục QLCL NLS & TS, Văn phòng điều phối Nông thôn mới, Sở Công thương, Trung tâm XTTM, Trung tâm khuyến nông, khuyến công các tỉnh, thành phố.

– Các đơn vị làng nghề, phố nghề.

+ Các nghệ nhân, thợ thủ công, hộ gia đình, câu lạc bộ, hợp tác xã.

+ Các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, trang trại, cơ sở làng nghề.

 

– Các tổ chức, Công ty nước ngoài…

 

– Các đơn vị cung ứng, dịch vụ hỗ trợ.