Chủ đề Hội chợ và Thông tin chính

Chủ đề Hội chợ:

“Phát triển sản phẩm chủ lực của làng nghề Việt Nam hướng tới mỗi xã phường một sản phẩm – OCOP”

Địa điểm: 

Quảng trường 30/10, khu Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, TP Hải Dương

Đơn vị thực hiện:

Ủy ban nhân dân TP Hải Dương

Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp

Đơn vị phối hợp thực hiện: 

Cục chế biến và Phát triển thị trường nông sản

Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương

Các sở , ban, ngành Tỉnh Hải Dương