Thư mời Tham gia của btc
Mời Khai mạc Hội chợ Làng nghề Việt Nam – CraftViet 2018

  Lễ khai mạc Hội chợ Làng nghề Việt Nam – Craftviet 2018 sẽ được tổ chức từ 19h00 đến 21h00 ngày 17 tháng 11 năm 2018 tại tiền sảnh tòa nhà triển lãm nông nghiệp Việt Nam – Số 489 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Sau Buổi Lễ khai mạc Hội chợ […]

Mời Thao diễn chế tác sản phẩm thủ công mỹ nghệ tại Hội chợ làng nghề Việt Nam – Craftviet 2018

Hội chợ Làng nghề Việt Nam – Craft Việt 2018 được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ từ ngày 17 đến 21 tháng 11 năm 2018 tại Khu Hội chợ triển lãm, Giao dịch Kinh tế và Thương mại – Số 489 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Trong đó, Trung […]

Thư mời tham gia Hội chợ Làng nghề Việt Nam – Craftviet 2018

  Ban tổ chức Hội chợ Làng nghề Việt Nam – Craftviet 2018 và Hội thảo quốc tế về Chương trình mỗi xã một sản phẩm – OCOP xin trân trọng gửi tới các tổ chức, các địa phương, đơn vị và các cá nhân thư mời tham gia Hội chợ và Hội thảo quốc […]