Tải bộ tài liệu
Tải về bộ hồ sơ Hội chợ Làng nghề Việt Nam – Craftviet 2018

Bộ hồ sơ Hội chợ Làng nghề Việt Nam – Craftviet 2018 tại mục này gồm có:   1. Thông tin chung và thư mời tham Hội chợ của Ban tổ chức ( 4 trang ) 2. Mẫu bản đăng ký tham gia Hội chợ Craftviet 2014 ( 1 trang) 3. Tải toàn bộ hồ […]

Tải bộ ảnh trang trí, thiết kế tổng thể khu Hội chợ Làng nghề

  Trang trí, thiết kế khu vực tổ chức Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 10 – Craftviet mang đâm chất văn hóa tiêu biểu của các làng nghề sản xuất thủ công mỹ nghệ của Việt Nam, quy mô thiết kế, dàn dựng hoành tráng nhằm thu hút sự quan tâm của […]