Các khu vực trưng bày

Khu gian hàng của Tỉnh Hải Dương:
– Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các làng nghề

 

– Sản phẩm nông sản an toàn của các Huyện, thị xã, thành phố, hợp tác xã, doanh nghiệp;

 

– Sản phẩm nông nghiệp, công nghệ cao, các thành tự trong phát triển nông nghiệp, nông thôn của Tỉnh Hải Dương

 

Khu gian hàng của các tỉnh, thành phố khác:

 

– các sản phẩm làng nghề chủ lực, sản phẩm OCOP;

 

– Sản phẩm nông sản an toàn đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao.

 

– Kết quả xây dựng nông thôn mới, thành tựu nông nghiệp, tiềm năng thế mạnh của địa phương