Thông tin và Dịch vụ tổ chức

 

DỊCH VỤ MIỄN PHÍ:

Tham gia chiến dịch truyền thông, xúc tiến thương mại chung cho Hội chợ;

Niêm yết tên và địa chỉ công ty trong cuốn catalogue chính thức của Hội chợ;

Tham dự các Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ;

Đảm bảo vệ sinh, an ninh chung tại Hội chợ;

Giấy mời tham quan, khai mạc…

 

HỘI THẢO:

Ngoài các cuộc tổ chức chuyên đề của BTC, chúng tôi sẽ hỗ trợ các đơn vị có nhu cầu tổ chức các cuộc hội thảo, giới thiệu sản phẩm… về tổ chức thiết bị âm thanh, máy chiếu, …Chi tiết vui lòng liên hệ đăng ký với BTC

 

DỊCH VỤ:

Ban tổ chức cung cấp các dịch vụ gian hàng đặc biệt, đặt quảng cáo trong khu vực Hội chợ…Và sẵn sàng giới thiệu một số dịch vụ vận chuyển, ăn ở, đi lại để phục vụ các đơn vị tham gia có nhu cầu.