Tải về bộ hồ sơ Hội chợ Làng nghề Việt Nam – Craftviet 2018

Bộ hồ sơ Hội chợ Làng nghề Việt Nam – Craftviet 2018 tại mục này gồm có:

 

1. Thông tin chung và thư mời tham Hội chợ của Ban tổ chức ( 4 trang )

2. Mẫu bản đăng ký tham gia Hội chợ Craftviet 2014 ( 1 trang)
3. Tải toàn bộ hồ sơ về tại đây (định dạng file PDF)
 

1

2

3

4

ban dang ky craftviet 2018

6