Sự kiện trong Hội chợ

- Hội thảo/ Diễn đàn: Chủ đề: Diễn đàn thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nội địa sản phẩm của Hợp tác xã và sản phẩm OCOP tại Hà Nội 2020

– Tổ chức Hội thi và Trao giải sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

– Trưng bày và quảng bá các sản phẩm đạt giải.

 

* CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC.

– Tổ chức Lễ khai mạc Hội chợ và Lễ tổng kết.

– Trưng bày sản phẩm một số nghề truyền thống

– Tổ chức chương trình văn hóa, văn nghệ, múa lân phục vụ Lễ khai mạc.

– Tổ chức đưa đón các đoàn nông dân đến thăm quan và học tập tại Hội chợ.

– Hoạt động giao lưu, trao đổi hàng hóa và ký kết các hơp đồng kinh tế.