Nội dung Hội chợ

* KHU TRƯNG BÀY CHUNG:

– Trưng bày tôn vinh làng nghề truyền thống: mỹ nghệ kim hoàn (vàng, bạc, đồng, khảm tam khí); gốm sứ, pha lê thủy tinh; điêu khắc trạm khảm từ đá, gỗ, sừng, sơn mài; mây song, tre nứa lá, mây tre đan; thêu, dệt thổ cẩm, lụa và các chất liệu khác…

– Trưng bày, tôn vinh các sản phẩm OCOP được các địa phương đánh giá 3*-5*

– Trưng bày và tôn vinh các sản phẩm đạt giải Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2020.

* KHU GIAN HÀNG CỦA CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ

– Nội dung: trưng bày, giới thiệu tiềm năng và thế mạnh của các tỉnh, thành phố trong cả nước.

– Các sản phẩm làng nghề chủ lực, sản phẩm OCOP; Sản phẩm nông sản an toàn đặc biệt là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Kết quả xây dựng nông thôn mới, thành tựu nông nghiệp tiềm năng thế mạnh của các địa phương;.

* KHU GIAN HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP:

– Sản phẩm trưng bày: Trưng bày giới thiệu sản phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn; các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, các sản phẩm OCOP, các sản phẩm phụ trợ cho phát triển ngành nghề nông thôn…