Hội thảo quốc tế về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm – OCOP
8h00 – 8h30 Đón tiếp đại biểu, phát tài liệu Ban tổ chức
8h30 – 8h55 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Ban tổ chức
Phát biểu Khai mạc Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp & PTNT
Phát biểu chào mừng Đại diện IFAD/UNIDO
8h55 – 10h00 Công bố Chương trình OCOP cấp quốc gia và Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT Lãnh đạo Văn phòng điều phối NTM TW
Các nội dung, sự kiện trọng điểm của Chương trình OCOP Quốc gia Văn phòng điều phối NTM TW
Những tiếp cận OCOP từ các dự án quốc tế tại Việt Nam Đại diện IFAD
Vai trò của Xúc tiến thương mại trong và ngoài nước với công tác quảng bá sản phẩm OCOP Trung tâm XTTM NN
10h00 – 10h15 Nghỉ giải lao Tất cả đại biểu
10h15 – 10h45 UNIDO và những hỗ trợ kỹ thuật cho triển khai chương trình OCOP quốc gia Đại diện UNIDO
Chương trình OTOP: kinh nghiệm từ thực tiễn triển khai của Thái Lan Chuyên gia Thái Lan
Du lịch: giải pháp hiệu quả trong phát triển Mỗi làng một nghề của Đài Loan Cơ quan phát triển kinh tế – văn hóa Đài Loan
10h45 –11h25 Thảo luận Đại diện một số địa phương, doanh nghiệp, HTX
11h30 Tổng kết Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT