Đối tượng tham gia

+ Ủy ban nhân dân, Sở nông nghiệp và PTNT, Văn phòng điều phối nông thôn mới, Trung tâm XTTM, Trung tâm khuyến nông, khuyến công các tỉnh, thành phố

+ Các đơn vị làng nghề, phố nghề

+ Các nghệ nhân, thợ thủ công, hộ gia đình, câu lạc bộ, hợp tác xã.

+ Các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, cơ sở làng nghề

+ Các quốc gia, tổ chức, công ty nước ngoài…

+ Các đơn vị cung ứng dịch vụ hỗ trợ.