Chương trình khai mạc Hội chợ CraftViet 2018


Chương trình dự kiến Lễ Khai mạc Hội chợ:


+ 19h00 – 19h30: đón tiếp đại biểu


+ 19h30 – 20h00:  Ca nhạc chào mừng


+ 20h00 – 20h05: Giới thiệu đại biểu


+ 20h05 – 20h15: Phát biểu khai mạc của Trưởng Ban tổ chức Hội chợ


+ 20h15 – 20h20: Ca nhạc chào mừng


+ 20h20 – 20h25: Phát biểu chào mừng của Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT


+ 20h25 – 20h40: Cắt băng Khai mạc Hội chợ


+ 20h40: Đại biểu thăm quan gian hàng Hội chợ