Các đơn vị bảo trợ thông tin cho Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 10..

 

Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 10 – Craftviet 2014 được Ban tổ chức đặc biệt quan tâm tới công tác truyền thông, quảng bá đến công chúng, các cơ quan truyền thông khác thông tin về Hội chợ được uy tín và chính thông, được sự quan tâm, phối hợp của một số cơ quan truyền thông, Ban tổ chức đã nhận được sự bảo trợ thông tin của một số đơn vị sau:

 

STT

Đơn vị
Logo

1

Báo Nông nghiệp Việt Nam

2

Báo Đầu tư

3

Báo Diễn đàn doanh nghiệp

4

Thời báo Làng nghề Việt

5

Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại

6

Kênh Truyền hình nông nghiệp, nông thôn – VTC16

7

Tạp chí Doanh nhân Dân tộc