craftviet 2018-gt

Tiếp nối thành công của Hội chợ làng nghề các năm trước, Hội chợ Làng nghề và Sản phẩm OCOP Việt Nam 2020 được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tổ chức nhằm mục đích thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại mở rộng quan hệ hợp tác và nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm làng nghề Việt Nam, góp phần đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu hàng hóa ra thị trường quốc tế. Quảng bá, tuyên dương các làng nghề truyền thống và giới thiệu các mô hình làng nghề, phố nghề độc đáo khắp cả nước.